FANDOM


Jia Daishan is the son of Jia Yuan, husband of Grandmother Jia, father of Jia She, Jia Min and Jia Zheng; grandfather of the three first Spring Ladies, Jia Zhu, Baoyu, Daiyu, Jia Huan, Jia Lian and Jia Cong and great-grandfather of Jia Lan and Qiao Jier.